Johann Georg von Hahn

Brikena Kadzadej, Emil Lafe, Mario de Matteis (Hg.)

Johann Georg von Hahn

Akten der Internationalen Konferenz / Nga Gjermanistika në Albanologji: Johann Georg von Hahn, themeluesi i albanologjisë me rastin e 200-vjetorit të lindjes. 2 dhjetor 2011, Biblioteka kombëtare, Tiranë

Albanische Universitätsstudien, hg. von Mario de Matteis

1. Auflage 2012, 220 Seiten m. Abb.
Broschur 14 x 21 cm
ISBN: 978-3-89896-497-5

In den Warenkorb

39,50 €

Jetzt kostenlos downloaden: »Albanische Universitätsstudien. Studienbibliographie«.
Die Studienbibliographie enthält sämtliche in der wissenschaftlichen Reihe »Albanische Universitätsstudien« in Deutschland erschienenen Beiträge. Ziel der Bibliographie ist es, erste und wichtige Informationen für Seminare, studentische Arbeiten und Prüfungen im albanophonen Sprachraum zu liefern.
______________________________________________________________________

Die Beiträge:

Emil Lafe: Johann Georg von Hahn – Themelues i albanologjisë moderne

Kurt Gostentschnigg: Johann Georg von Hahn dhe albanologjia austro-hungareze midis shkencës dhe politikës

Michael Schmidt-Neke: Mendimi politik i Johann Georg von Hahn-it

Skënder Sala, Dhimiter Doka: Gjurmime gjeografike të Johann Georg von Hahn-it në Shqipëri

Aurel Plasari: “Geschichtliches”-et e konsullit von Hahn

Albert Riska: Teoria pellazgjike e Hahn-it dhe jehona e saj

Elda Boriçi: Ndihmesa e Hanit në shpjegimin e prejardhjes ilire të shqiptarëve

Brikena Kadzadej: Vëzhgime për gramatikën (morfologjinë) e Johann Georg von Hahn-it dhe disa gramatika të mëpastajme

Aljula Jubani-Bengu: Sistemi fonetik në gramatikën shqipe të Johann Georg von Hahn-it

Ardian Klosi (†): Johann Georg von Hahn dhe Karl Reinhold:

si u transkriptua shqipja 155 vjet më parë

Jürgen Röhling: Johann Georg von Hahn dhe Shqipëria –

Parimi i të udhëtuarit

Kujtim Bevapi, TeutaToska: Hapësira bibliografike e veprës së Hahn-it

Odette Marquet: Përse paraqitja në gjuhën shqipe e “tri letrave të

Johann Georg von Hahn-it” mund të jetë me interes?

Fedhon Meksi: Johann Georg von Hahn-i dhe Apostol Meksi –

Fillimet e etnografisë shqiptare

Mario de Matteis: Antologjitë dhe studimet e Johann Georg von Hahn-it mbi folklorin shqiptar

Afërdita Sharxhi: Johann Georg von Hahn në koleksionet e bibliotekës kombëtare (Ekspozitë)